Regulamin

Gospodarze będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu:

 1. Doba pobytowa trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 2. Możliwy jest wcześniejszy przyjazd do Miodowej Kolonii po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 3. Miodowa Kolonia zobowiązuje się zapewnić:
  • warunki nieskrępowanego wypoczynku Gości
  • zachowania tajemnicy o Gościach
 4. Goście Miodowej Kolonii ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia powstałych z ich winy lub odwiedzających Gości osób.
 5. Opuszczając pokój Goście powinni sprawdzić zamknięcie drzwi. Goście nie mogą przekazywać pokoju osobom trzecim nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili opłatę za pobyt.
 6. Opłatę za pobyt Goście zobowiązani są uregulować w całości w dniu przyjazdu.
 7. Miodowa Kolonia akceptuje pobyt zwierząt po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzami (z ważną książeczką szczepień).
 8. Przy pobytach grup np. szkoleniowych, jogi, pilates, artystycznych itp.) wymagane jest wcześniejsze zawarcie umowy dot. szczegółów zamówionej usługi.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo p.poż. zabronione jest używanie w pokojach grzałek elektrycznych, palników gazowych i innych tego typu urządzeń które nie są w wyposażeniu pokoju. Nie dotyczy to ładowarek telefonów, zasilaczy komputerowych i czajników elektrycznych będących wyposażeniem każdego pokoju.
 10. Goście mają możliwość rozpalenia ognia w kominku i ogniska po uprzednim uzgodnieniu z Gospodarzami.
 11. Przedmioty pozostawione przez Gości będą odesłane na wskazany adres na koszt Gościa
 12. Po zakończeniu pobytu klucze do pokoi należy oddać Gospodarzom.
 13. We wszystkich budynkach Miodowej Kolonii obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 14. Regulamin stanowi integralną część umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez wpłatę zadatku. Dokonując wpłaty Goście potwierdzają, że zapoznali i akceptują warunki Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Miodowej Kolonii. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.miodowakolonia.pl